YÖNETİM KURULU

BAŞKAN

Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU

BAŞKAN YARDIMCILARI

Dr. Bedrettin YILDIZELİ
Dr. Gülen HATEMİ

GENEL SEKRETER

Dr. Gülfer OKUMUŞ

MALİ İŞLER SORUMLUSU

Dr. Burçak Kılıçkıran AVCI

WEB SORUMLUSU

Dr. Serdar KULA

BİLİMSEL KOMİTE SORUMLUSU

Dr. Zeynep Pınar ÖNEN

ÜYELER

Dr. Meral KAYIKÇIOĞLU
Dr. Ali AKDOĞAN